Qualitat

La qualitat i la col·laboració amb els seus clients són, des del mateix instant de la seva fundació, la base de l’èxit de Grues Corbera, que aposta fermament per continuar mantenint la seva política de qualitat i servei al client.
La nostra mitja d’incidències en servei i el nostre temps mig de resposta són uns dels més baixos del mercat, així com alt és el nostre índex de satisfacció per part de l’usuari.
L’empresa es troba certificada segons la normativa internacional ISO 9002.
La nostra empresa gestiona els residus generats en les reparacions i manteniments tant dels vehicles propis com aliens perquè es reciclin correctament, i es respecta estrictament la normativa mediambiental vigent.
Som membre destacat de l’Associació Catalana d’Empreses d’Assistència en Carretera (ASCA) i la Confederación Nacional d’Empresas d’Asistencia (CEPAS), i membre de la Federació Nacional “FEGRUAL”.